Определение на реалната норма на възвръщаемост след данъчно облагане

Реалната норма на възвръщаемост след данъчното облагане е процентната възвръщаемост на инвестицията след приспадане на данъци и коригиране на инфлацията. Той представлява действителната финансова полза, получена от инвестиция. Изчислението е:

Доходност след данъчно облагане - Процент на инфлация = Реална доходност след облагане с данъци

Като пример, в случай, когато нормата на възвръщаемост след данъчното облагане е 8%, а настоящата инфлация е 3%, реалната норма на възвръщаемост след данъчното облагане е 5%.

Този подход показва по-малка разлика от номиналната норма на възвръщаемост при работа с инвестиции в коригирани с инфлация ценни книжа, тъй като няма нужда от корекция на инфлацията при изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите.

Свързани курсове

Капиталово бюджетиране

Финансов анализ