Анализ на стойността

Анализът на стойността е систематичен преглед на производствените, закупуващите и продуктовите процеси за намаляване на общите производствени разходи. Това може да се постигне чрез различни дейности, включително следното:

  • Проектиране на продукти за използване на части с по-нисък толеранс, които са по-евтини

  • Преминаване към по-евтини компоненти

  • Стандартизиране на части по продуктови платформи, за да се постигнат отстъпки за обем

  • Промяна на производствените процеси, за да се сведе до минимум количеството време на производствения цикъл, като по този начин се намалят разходите за труд

  • Въвеждане на автоматизация за отстраняване на разходите за труд от производствения процес

  • Промяна на опаковката на продукта, за да намали цената му, като същевременно защитава продукта

Процесът не е атака на едро върху разходите. Разходите се намаляват само когато резултатът няма да повлияе на възприетото ниво на качество, изпитано от клиентите, или на нивото на удовлетвореност на клиентите.