Приспособление

Приспособлението е дълготраен актив, който е физически прикрепен към имущество. Приспособлението не може да бъде премахнато, без да се причинят щети на актива. Примери за осветителни тела са вградени светлини, вградени шкафове, тоалетни и мивки. В счетоводните регистри на организацията осветителните тела се класифицират като дълготрайни активи и така се амортизират с течение на времето.