Съкратени финансови отчети

Съкратените финансови отчети са силно обобщена версия на финансовите отчети, където повечето от позициите са обобщени само в няколко реда. Този подход се използва за опростяване на представянето на информацията, понякога на една страница за трите финансови отчета. Използването на този формат обаче губи толкова много информация, че не предоставя голяма възможност за финансов анализ. Бележките под линия, които обикновено придружават пълен набор от финансови отчети, може да не се представят, когато се използва съкратен формат.

Например, съкратеният отчет за доходите може да представлява един ред за приходи и един ред за разходи, докато съкратеният баланс може да бъде ограничен до обща сума за активи, пасиви и собствен капитал.