Транзакционни разходи

Транзакционните разходи са тези разходи, направени за продажба на актив или прехвърляне на пасив. Разходите за сделката са пряк резултат от такава сделка, така че не биха били направени при отсъствието на сделката. Примери за транзакционни разходи са комисионните на брокера, таксите за търсене на заглавия, таксите за оценка и таксите за прехвърляне на активи. Транзакционните разходи намаляват печалбата на продавача.