Фонд за специална оценка

Специален фонд за оценка се използва от правителството за проследяване на разходите, свързани с дейност или проект. Финансирането на този фонд идва от специална оценка, наложена на притежателите на имоти. Свързаната дейност или проект обикновено е в полза на тези страни, облагани чрез специалната оценка.