Икономическа същност

Икономическа същност се отнася до сделка, която има цел освен намаляването на данъчно задължение. Концепцията се използва при проверката на данъчните приюти, за да се види дали те злоупотребяват с данъчното законодателство.