Производствена поръчка

Поръчката за производство е документ, който посочва броя на единиците, които трябва да бъдат произведени, датата, на която поръчката е пусната за производство и къде единиците трябва да бъдат доставени, след като бъдат завършени. Производствена поръчка може да бъде задействана от дългосрочен план за поддържане на определени нива на запасите или чрез получаване на поръчка от клиент. Пускането на производствена поръчка зависи от наличността на материали, както и от капацитета в рамките на производствения процес.