Сметка на собственика

Теглещата сметка на собственика се използва за записване на сумите, изтеглени от еднолично дружество от неговия собственик. Това е сметка за собствен капитал, която се сдвоява и компенсира капиталовата сметка на собственика. В края на фискалната година салдото по тази сметка се прехвърля в капиталовата сметка на собственика, като по този начин балансът по сметката за теглене се настройва на нула.