Функция за презареждане

Функцията за презареждане автоматично предоставя допълнителни опции за акции, когато притежателят на опция упражнява предварително предоставени опции, използвайки акции на предприятието, за да задоволи цената на упражняване. Новите опции за акции, предоставени по тази функция, имат същата дата на валидност като старите опции.

Ако опцията за акции съдържа функция за презареждане, не я включвайте в оценката на справедливата стойност на предоставените опции. Вместо това той трябва да бъде отчетен като нова безвъзмездна финансова помощ.