Земеделски производител

Земеделският производител е фермер или фермер. Тези страни произвеждат култури, или развъждат добитък, или фуражи, преди да бъдат заклани чрез ежедневен труд и полски операции. Производителят може да бъде допълнително дефиниран като наемодател, собственик-оператор, съдружник или наемател, който участва в рисковете от производството и има право на дял от приходите.