Разходи извън джоба

Разходите извън джоба се отнасят до разходите, направени от служителите, които изискват плащане в брой. Работодателят обикновено възстановява на служителите тези разходи чрез система за отчитане на разходите и проверка на плащанията. Примери за изчерпателни разходи са:

  • Закупуването на бензин, паркинг и пътни такси, докато сте ангажирани във фирмен бизнес
  • Цената на бизнес обяд с клиент
  • Цената на карта за награда, дадена на служител

Ако тези служители не бъдат възстановени за тези разходи, те могат да бъдат в състояние да ги включат като подлежащи на приспадане разходи в техните индивидуални данъчни декларации, което намалява задължението им за данък върху доходите.

Терминът има по-специфично приложение по отношение на разходите за здравеопазване. В този случай физическото лице прави собствени разходи, когато е необходимо да плати част от разходите за здравни грижи на доставчика на здравни грижи. Това включва самоучастия и съвместни плащания.

И обратно, всички непарични разходи, като амортизация и амортизация, не се считат за изчерпателни разходи. Освен това, основните разходи, като например за дълготрайни активи или планирани разходи, като например за фактури, подадени от доставчици, не се считат за изчерпателни разходи.