Оттегляне на дълга

Оттеглянето на дълга се случва, когато кредитополучателят изплати главницата, свързана с облигация или облигация. Консервативен начин за постигане на пенсионно пенсиониране е да се създаде потъващ фонд, когато първоначално е създаден дълг, и да се правят текущи вноски в потъващия фонд. Към датата на падежа на дълга сумата в потъващия фонд е достатъчно голяма, за да плати по-голямата част или изцяло от пенсионирането на дълга. Дългът може също да бъде оттеглен, като поеме нов дълг и използва получените средства за изплащане на стария дълг. Трети подход е емитирането на серийни облигации, при които облигациите излизат на различни дати, което позволява разпределен график на погасяване.