Управление на времето

Базираното на времето управление се фокусира върху намаляването на времето, необходимо за завършване на даден процес. Концепцията се използва най-често в производствената област, където намаляването на времето елиминира разходите за труд и запаси, като по този начин прави продуктите на компанията по-конкурентни. Бизнес, който непрекъснато се фокусира върху управление, основано на времето, трябва да създаде значително предимство пред своите конкуренти за продължителен период от време. Този подход има следните предимства за организацията:

  • По-бързо време за реакция на клиентите

  • По-ниски разходи за труд

  • Намалени инвестиции в инвентара

  • Намалени нива на производствени отпадъци

  • По-кратки цикли на разработване на продукти

Временно базираното управление работи най-ефективно, когато една компания не е обременена от ограничителни правила за работа и когато има високо ниво на доверие между ръководството и служителите по отношение на текущите промени в процесите.

Тъй като управлението, базирано на времето, се стреми да намали времето, вложено в бизнес, то може да се счита за инструмент на философията на постното управление.