Цялостна сделка

Цялостната сделка е споразумение, при което филмово студио плаща обезщетение на продуцент в замяна на използването на творческите услуги на този човек. Съгласно тази уговорка всичко, разработено от продуцента, остава в студиото; не може да се пазарува другаде, ако студиото предава по-нататъшно производство или разпространение на филмови концепции. Общите сделки обикновено се сключват само по отношение на телевизионни проекти, но не и игрални филми. По същество на продуцента се плаща заплата, за да се затвори в неговите творчески способности за определен период от време.

Разумен дял от разходите по тези общи сделки трябва да бъдат свързани със специфични филмови проекти, въз основа на степента, до която разходите са обвързани с придобиването, адаптацията или разработването на проекти. Когато някой от тези разходи не може да бъде свързан с конкретни проекти, те трябва да бъдат начислени на разходи, както са направени.