Обратно зареждане

Обратното таксуване е фактура, изпратена на клиент, фактурирана за разходи, направени от продавача през предходен период. Обратно таксуване се издава по една от следните причини:

  • При първоначалното фактуриране бе открита грешка, която в момента се коригира

  • Продавачът е получил закъсняла фактура от доставчик, която предава на клиента

  • Оригиналното споразумение за продажба с клиента налагаше късно закъснение

Обратните такси трябва да се избягват, тъй като те са по-трудни за събиране от клиентите. Клиентите очакват да получат фактури на доставчика по-рано и затова не очакват обратно плащане да пристигне на по-късна дата.