Скрипт дивидент

Скриптният дивидент е нови акции от акции на емитента, които се издават на акционери вместо дивидент. Скрипт дивиденти могат да се използват, когато емитентите разполагат с твърде малко пари в брой, за да издадат паричен дивидент, но все пак искат да платят на своите акционери по някакъв начин. Скриптните дивиденти също могат да бъдат предложени на акционерите като алтернатива на паричния дивидент, така че изплащането на дивидентите им автоматично да се превърне в повече акции. Предимството за акционерите е, че те не трябва да плащат такси за транзакции, като комисионни, при придобиване на нови акции. Това е и скромният начин за издателя на акции да спести пари, като не плаща дивиденти в брой.