Стойност на разпадане

Стойността на разпадане е пазарната стойност на даден бизнес, ако неговите бизнес единици трябва да бъдат продадени и да работят независимо. Ако разпадащата се стойност на дадено дружество е по-голяма от текущата му пазарна стойност като едно цяло, може да има смисъл да се продадат парчета на фирмата, за да се увеличи реализираната стойност за акционерите. В тези ситуации парите, спечелени от продажба на актив, се дават на акционерите като специален дивидент. Друга възможност е да се отдели оперативно подразделение и да се разпределят акции от новия бизнес на съществуващите акционери. Придобиващият може да извърши същото изчисление, за да провери дали си струва да купи целева компания и след това да я раздели.

Инвеститорът може да изчисли стойността на разпадане за публично дружество, за да види дали неговите акции се търгуват под разделителната стойност. Ако е така, запасът може да бъде подценен и да се увеличи в дългосрочен план.