Задължение за натрупани обезщетения

Задължение за натрупано обезщетение е настоящата стойност на пенсията на служителя въз основа на натрупаната до момента работа на служителя. Стойността на бъдещите промени в обезщетението на дадено лице не се взема предвид. Тъй като човек, който продължава да работи, вероятно ще претърпи няколко увеличения на заплащането за срока на заетостта си, това означава, че натрупаното задължение за обезщетение е по-ниско от задължението за пенсия, което в крайна сметка ще бъде платимо на служител.

Задължението за натрупаните доходи може да бъде значителна отговорност на бизнеса и затова се проверява от инвеститор или заемодател като част от процеса на надлежна проверка при разглеждане на задълженията на дадена организация.