Прост запис в дневника

Един прост запис в дневника е счетоводен запис, в който се дебитира само една сметка и се кредитира една. Много записи са много по-сложни; например, запис на ведомост може да включва няколко десетки акаунта. Използването на прости записи в дневника се насърчава като най-добра практика, тъй като е по-лесно да се разбере записа.