Загуба на злополука

Загубата на жертва е внезапен и неочакван спад в стойността на имуществото, причинен от фактори като наводнение, пожар, торнадо, ураган или автомобилна катастрофа. Загубите, причинени от загуба на произшествие, могат да се третират като валидно данъчно приспадане, доколкото те не са възстановени от застраховател.