Задължение за предоставени обезщетения

Задължение за предоставени доходи е актюерската настояща стойност на обезщетенията, спечелени от служителите. Това задължение обикновено е свързано с многогодишни изисквания за назначаване на клифи за служители, така че фирма, чиито служители имат относително високо ниво на стаж, ще има по-голямо задължение за придобиване на обезщетение от фирма с по-нови служители.