Поръчка за продажба

Поръчката за продажба е документ, генериран от продавач за вътрешно използване при обработката на клиентска поръчка. Документът по същество превежда формата на поръчката за покупка, получена от клиента, във формата, използван от продавача. След това поръчката за продажба се използва за различни цели, включително следното:

  • Одобряване на поръчката от кредитния отдел
  • Иницииране на работна поръчка, ако продуктът трябва да бъде конструиран
  • Иницииране на операция за бране, ако поръчаните артикули се съхраняват в склада

Поръчката за продажба се съхранява като електронен документ, ако дадена компания има електронна система за обработка на поръчки. Това улеснява достъпа до записа на всеки в компанията с разрешение. Ако системата е ръчна, тогава трябва да се създадат множество копия и да се разпространят из компанията.