Референтна такса

Рефералната такса е плащане, направено на трета страна в замяна на препоръчване на услугите на платеца или изпращане на клиенти към нея. Например тази такса се заплаща, когато одиторът препоръча на друга страна на клиент за различни услуги, като например данъчна или правна работа, а препоръчаната страна плаща на одитора такса в замяна на въвеждането.

Различните кодекси за поведение дават смесени мнения по този въпрос; минималното изискване е тези такси да бъдат разкрити на клиента, докато някои държавни счетоводни съвети изискват възнагражденията за препоръчани изобщо да не се приемат.