Обезпечена облигация

Обезпечената облигация е дългови инструмент, който е обезпечен с обезпечение. Ако емитентът по подразбиране плати облигации, това означава, че правото на собственост върху базовите активи ще бъде предадено на притежателите на облигации. Примери за тези активи са производственото оборудване и недвижимите имоти. Активите трябва да имат полезен живот поне толкова, колкото продължителността на облигациите, поради което недвижимите имоти са популярна форма на обезпечение за тези видове облигации.

Терминът може да се прилага и за определен поток от приходи, от който се извършват плащанията по облигации. Например облигациите се продават за изграждане на път за изминат участък, а потокът от приходи от последващи плащания на пътни такси се използва за плащане на лихви по облигации и евентуално обратно изкупуване на облигациите. Облигацията, използвана в примера, е известна още като облигация за приходи.

Поради наличието на обезпечение, инвеститорите обикновено са готови да приемат по-нисък ефективен лихвен процент, когато купуват обезпечени облигации. Това може да работи добре и за емитенти с интензивно активи, които не са задължени; те могат просто да присвоят определени активи на облигация, за да постигнат по-нисък лихвен разход.

Обезпечените облигации се издават най-често от корпорации и общини. Те не се издават от федералното правителство.