Продажба и обратно наемане

Продажба и обратно лизинг е споразумение, при което предприятието продава един от своите активи на заемодател и след това незабавно го отдава обратно за гарантиран минимален период от време. По този начин предприятието получава парични средства от продажбата на актива, които може да може да използва по-изгодно другаде, докато заемодателят получава гарантиран лизинг. Този подход също така предоставя на продавача пари в брой, за да изплати дълга си, като по този начин подобрява финансовото състояние, отчетено в баланса му. Недостатъкът от гледна точка на продавача е, че продавачът вече не може да начисли амортизационни разходи, свързани с въпросния актив, което намалява свързаната данъчна облага.

Продажбата и обратният лизинг обикновено се използват за сграда, но могат да бъдат организирани и за други големи активи, като производствени машини, самолети и влакове.