Карта на времето

Карта за време е картонен билет, върху който се отпечатва отработеното от служителя часове през една работна седмица. Картата обикновено се вмъква в часовник за време, който отпечатва върху нея времето, в което служителят започва и спира работата. Картата за време се различава от таблото за работно време по това, че служителите въвеждат собствените си часове, отработени в лист за работно време, и често съдържа допълнителна информация, като например работните места, на които е работил човек.