Вътрешна проверка

Вътрешната проверка е разделяне на работните задачи, така че един човек да не отговаря за всяка стъпка в транзакцията. Разделянето на задачите позволява проверка на работата от второ лице, като по този начин намалява риска от измами. Вътрешната проверка също намалява броя на грешките при транзакции, тъй като вторият човек може да ги забележи и коригира като част от текущата си работа.

Разделянето на задачи обаче е по-малко ефективно, защото има време на опашка, когато работният поток на транзакцията се прехвърли на друг човек. Следователно използването му може да бъде ограничено до транзакции с висока стойност, когато съществува по-голям риск от загуба.