Дарител

Донорът е субект, който предоставя активи или услуги на други, без да получава в замяна никакво възнаграждение. Донорите са основен източник на средства и доброволен труд за организации с нестопанска цел.