Печеливша сила

Печелившата сила е способността на бизнеса да печели печалба от продължаващите си операции. Когато бизнесът демонстрира високо ниво на печалба през дълъг период от време, той има тенденция да има по-стабилна оценка. Има редица начини за измерване на силата на печалба, включително следните:

  • Дивидентна доходност

  • Печалба на акция

  • Възвръщаемост на оперативния доход на активите

  • Възвръщаемост на активите

  • Възвръщаемостта на капитала