Отчет за функционалните разходи

Отчет за функционалните разходи се използва, за да покаже как се правят разходи за всяка функционална област на организация с нестопанска цел. Функционалните области обикновено включват следното:

  • Управление и администриране

  • Набиране на средства

  • Програми

Тази презентация се появява като матрица, където всяка функционална област е изброена в горния ред на отчета, а видовете разходи са изброени отляво. Отчетът за функционалните разходи се счита за спомагателен отчет, който може да бъде добавен към основния набор от финансови отчети. По този начин не е необходимо (освен ако не се изисква от получателя на финансовите отчети), но може да съдържа полезна информация.