Разписка за склад

Складовата разписка е документ, върху който са детайлизирани стоките, съхранявани в склад. Разписката представлява заглавие на стоката. Складовите бележки могат да се използват за продажба на стоки, без да се налага да ги доставяте. Вместо това новият собственик продължава да съхранява стоките в склада. Има два вида складови разписки, които са:

  • По договаряне . Тази версия уточнява, че стоките се доставят на притежателя на документа, което означава, че те могат да бъдат използвани като обезпечение на заеми. Ако кредитополучателят не изпълни задълженията си, заемодателят поема складовата разписка и може да продаде стоката, за да получи плащане на заема.

  • Не подлежи на договаряне . Тази версия посочва на кого да се доставят стоките.

Складовите бележки обикновено се използват за съхранение на много видове стоки, като благородни метали.