Проверете гаранцията

Гаранцията с чек е услуга, предоставяна на търговците, която гарантира, че чекът ще бъде платен. Ако чекът отскочи, поръчителят се намесва и плаща сумата на чека на търговеца; след това поръчителят преследва плащането на чека. В замяна на тази услуга поръчителят начислява такса на търговеца. Гарантът минимизира загубите си, като сравнява номера на сметката на всеки представен чек с база данни с известни лоши чекови писатели. Гарантът ще плати на търговец само ако той следва предварително определена процедура за обработка на чекове, обикновено включваща използване на скенер за чекове за качване на представени чекове в базата данни на гаранта. Алтернативен подход е система за аудио отговор, при която търговецът се обажда на телефонен номер, въвежда искана информация и получава или номер на оторизация, или отказ.Ако чекът впоследствие отскочи, търговецът използва номера на разрешението, за да получи възстановяване на сумата от поръчителя.

Гаранционните услуги за чекове могат да увеличат продажбите за търговци, които в противен случай могат да откажат изцяло плащанията с чекове, или да откажат някои видове чекове, като чекове, изписани в чуждестранни банки.