Самоосигуряване

Самозастраховането се случва, когато даден бизнес реши да поеме риска от загуба, вместо да го разтовари на трета застрахователна компания. В идеалния случай това означава, че самоосигуряващото се лице заделя средства за използване, когато настъпи значителна загуба; средствата идват от това, което биха били застрахователни премии, платени на застраховател. Този подход може да спести пари, като елиминира печалбата на застрахователя. Това обаче представлява риск от загуба, ако организацията претърпи голяма, неочаквана загуба. Следователно повечето самоосигуряващи се лица все още получават застраховка за покриване на риска от катастрофални загуби, като същевременно покриват всички по-малки инциденти.