Определение на Kaizen

Kaizen е непрекъснат процес на усъвършенстване, който е насочен към малки, постепенни подобрения на съществуващите процеси. Обикновено това включва голяма част от работната сила на организацията. Kaizen е най-често насочен към производствените процеси, но може да се прилага навсякъде в рамките на бизнеса. Целта на тези промени е да се подобрят нивата на качество и ефективност във всяка фирма, като се фокусира върху такива понятия като стандартизация на работата, елиминиране на отпадъците и точно навреме дейности. Когато се проследява за дълъг период от време, kaizen може да доведе до значителни подобрения на организация, която може силно да засили нейната конкурентна позиция. Има две вариации на основната концепция, които са:

  • Кайзен блиц . Това е съсредоточен фокус на дейностите на kaizen върху определен процес, с намерението да се приложат голям брой малки промени в рамките на кратък период от време.

  • Кайзен се спука . Това е прилагането на специфична кайдзен техника върху даден процес.

Основният процес на въвеждане на кайзен е първо да се оцени съществуваща система, след това да се планират промените, които трябва да се направят, след това да се внесат промените и накрая да се оценят резултатите от промяната. Кайзен фасилитаторите получават обучение и сертифициране, преди да им бъде позволено да участват в кайдзен дейности.