Когато разходът за лош дълг може да бъде отрицателен

Ако несъбираемите вземания се отписват при възникването им (методът на директно изплащане), тогава има моменти, когато клиентът неочаквано плаща фактура, след като е била отписана. В такъв случай правилното третиране е да се обърне отписването, което ще доведе до отрицателен разход за лош дълг, ако първоначалното отписване се случи в месец по-рано от обръщането.

От друга страна, ако се използва методът на обезщетение и всеки месец се начислява приблизителна сума в разход за лош дълг, неочаквано плащане на клиента може да не доведе до обръщане на първоначалния разход за лош дълг. Вместо това, тъй като предположението зад метода на обезщетението е, че някои вземания няма да бъдат събираеми (просто не знаем кое), счетоводителят обикновено не би намалил баланса в обезщетението за съмнителни сметки.

По този начин методът, използван за отчитане на лоши дългове, ще бъде ключовият определящ фактор дали бизнесът някога ще има отрицателни разходи за лоши дългове.