Уреждане

Разплащането е сключването на сделка, при което доставката се извършва от продавача, а плащането се извършва от купувача. Концепцията може да се използва за определяне на датата на признаване на приходите от продавача.