Preaudit

Предварителният одит е предварителна работа, извършена от одитор преди планираната начална дата на одита. Целта на предварителния одит е да събере предварителна информация за клиента, която може да се използва за подчертаване на всички области, които могат да изискват специално внимание по време на одита. След това констатациите от предварителния одит се вземат предвид при изготвяне на бюджета за одита. Например, ако предварителната проверка установи, че клиент има големи количества от инвентара си, държани на консигнация от трети страни, тази информация може да се използва за добавяне на стъпка за одит, за да поиска потвърждения от трети страни.

Предварителният одит е предназначен да включва сравнително малко време от одитора. Следователно, това може да включва само изпращане на стандартен въпросник на клиента, което след това може да доведе до телефонен разговор, за да се разширят всички необичайни точки, повдигнати във въпросника. Възможно е също така одиторът да пътува до клиента, за да интервюира администратора и други от управленския екип; в последния случай одиторът вероятно ще следва стандартен списък от дискусионни елементи. В няколко случая одиторът може да поиска да бъде компилирана допълнителна информация, като по този начин допълнително разширява обхвата на предварителната работа.