Ненормално разваляне

Ненормално разваляне е това количество скрап, генерирано от производствен процес, което надвишава нормалното, очаквано ниво. Разходите за това излишно разваляне се начисляват върху разходите, както са възникнали. Ненормалното разваляне има много причини, включително неправилно обучение на оператора, неправилни настройки на машината и нестандартно качество на материалите.

Например, производственият процес има очакван процент на разваляне от 5%. Започва производствен цикъл на стойност 1 000 000 щатски долара, за който се очаква стандартните разходи за скрап да бъдат 50 000 долара. Действителното количество скрап се оказва 58 000 долара, така че ненормалният скрап, свързан с производствения цикъл, е 8 000 долара.