Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност е гледната точка, че бизнесът трябва по-добре да осъзнава своето въздействие върху обществото и околната среда. Целта е да се постигнат положителни резултати за всички заинтересовани страни в бизнеса, които водят до дългосрочна устойчивост, а не само положителна възвръщаемост за неговите акционери. Предприетите действия трябва да надхвърлят тесните интереси на фирмата и да надхвърлят основните изисквания на закона. Има много аспекти на корпоративната социална отговорност, които включват следното:

  • Нисковъглероден отпечатък, може би съчетан с действия за почистване на околната среда.

  • Справяне със служителите по възможно най-етичния начин.

  • Участие във филантропия, особено в местните райони, където бизнесът разполага с удобства.

  • Участие в доброволчески събития, може би като позволите на служителите да го правят по време на компанията.

Този подход не само води до подобрена среда, но също така подобрява имиджа на организацията със заинтересованите страни, които след това ще имат по-голяма вероятност да я подкрепят. Освен това хората може да са по-склонни да работят за такава организация, което повишава качеството на нейните служители. В допълнение, репутацията на добър корпоративен гражданин може да подобри имиджа на организацията, което може да доведе до увеличаване на продажбите.