Кредитен капитал

Заемният капитал е финансиране, което трябва да се изплати. Тази форма на финансиране се състои от заеми, облигации и предпочитани акции, които трябва да бъдат върнати на инвеститорите. За разлика от обикновените акции, заемният капитал изисква определен вид периодично изплащане на лихви обратно на инвеститорите за използване на средствата. Тези инвеститори обаче не участват в печалбите, спечелени от организацията, въпреки че имат предпочитание за плащане пред акционерите в случай на дефолт на бизнеса.

Прекомерният размер на заемния капитал може да представлява повишен риск от неизпълнение за даден бизнес, тъй като лихвеното задължение, свързано с заемния капитал, може да надвишава способността на предприятието да извършва тези плащания своевременно.