Определение за попълване на дребни пари

Попълването на дребни пари става, когато средствата се добавят към касата в размер на сума, достатъчна да върне паричното салдо на касата обратно до определеното й салдо. Попълването се изисква периодично, тъй като плащанията в брой от дребната каса се използват за заплащане на непредвидени разходи. Сделка за попълване се инициира от попечителя на дребните пари.