Доставяне

Доставката се отнася до дейностите, необходими за получаване на стоки и услуги от доставчици. Необходимо е да се гарантира, че покупките се извършват на разумни цени и от реномирани доставчици. Особено важно е групата за обществени поръчки да се съсредоточи върху получаването на материали и услуги, които са в недостиг и които биха могли да попречат на операциите на бизнеса, ако не са на разположение, когато е необходимо. Стандартните стъпки за възлагане са:

  1. Отделът подава заявка за покупка за конкретен артикул.

  2. Търговският агент намира няколко възможни кандидати за доставчици.

  3. Търговският агент избира доставчика с най-добрата комбинация от цена, качество и време за доставка и може да договори някои условия на покупката.

  4. Търговският агент издава поръчка за покупка на избрания доставчик.

  5. Доставчикът доставя артикула, който получаващият персонал съпоставя с копието на поръчката за доставка, предоставено от агента за покупки.

  6. Приемащият персонал доставя получената вещ на отдела, който първоначално я е реквизирал.