Вътрешна стойност

Вътрешната стойност измерва стойността на опцията за акции. Това е превишението на справедливата стойност на акция над цената на упражняване на базисната опция за акции, умножено по броя на акциите, в които инструментът се преобразува. Концепцията се използва при признаване на стойността на емитирана опция за акции.

Пример за вътрешна стойност

Luminescence Corporation е частна компания. Той издава конвертируем дългов инструмент за 5 000 000 щатски долара, който може да бъде преобразуван в обикновени акции на компанията за две години на цена на конверсия от 12 долара (което е и текущата справедлива стойност на акциите). В споразумението за дълг има допълнителна разпоредба, че цената на преобразуване пада до $ 8 за 18 месеца, ако Luminescence не завърши първоначално публично предлагане до тази дата.

Вътрешната стойност на опцията за преобразуване се изчислява, както следва:

(Получено финансиране ÷ Крайна цена на преобразуване) × Разлика в цените на преобразуване)

= ($ 5 000 000 ÷ 8 $) × ($ 12 - $ 8) = $ 2 500 000

Луминесценцията трябва да разпознава присъщата стойност на опцията за преобразуване, когато тя издава конвертируемия инструмент.