Сливане нагоре по веригата

Сливането нагоре по веригата включва сливане в значително по-голяма фирма. Една от причините по-малката фирма да направи това е, че тя може да получи достъп до по-широка продуктова линия, географски обхват, експертиза и административни възможности на по-голямата фирма.

Сливане нагоре по веригата може да се определи и като сливане на дъщерно дружество в неговото предприятие майка.