Извикан акционерен капитал

Призованият акционерен капитал е акции, емитирани на инвеститори с разбирането, че акциите ще бъдат изплатени на по-късна дата или на вноски. Акциите могат да бъдат издадени по този начин, за да се продават акции при облекчени условия на инвеститорите, което може да увеличи общия размер на собствения капитал, който може да получи бизнесът. Позоваването на „повикан“ означава, че компанията е подала искане за част или цялото неплатено салдо. Технически, търсенето на плащане идва от съвета на директорите на издаващата компания.

След като акционер изплати на издаващото предприятие цялата сума, дължима за издадени акции, тези акции се считат за извикани, емитирани и изцяло платени. Това обаче не означава, че акциите са регистрирани, което би позволило на акционера да продаде акциите на трета страна. Процесът на регистрация изисква издателят да регистрира акциите в приложимия орган за държавен надзор, което включва дълъг процес на кандидатстване и текущо публично отчитане на финансовите резултати от издателя.

След като акционер плати за извикания акционерен капитал, най-често акциите просто се считат за част от общия брой на акциите в обращение, без допълнително описание на предишния им статус.