Минимално парично салдо

Минималното парично салдо е паричен резерв, който се държи под ръка, за да компенсира непланираните парични потоци. Без този буфер за безопасност бизнес може да се окаже неспособен да плаща сметките си. Използването на минимално парично салдо означава, че определена сума в брой се поддържа в банкова сметка, вместо да се инвестира другаде, да се използва за изплащане на дълг или да се върне на инвеститорите като дивидент.

Минималният баланс на паричните средства е най-необходим в среди, в които има големи разлики между времето и размера на паричните потоци и паричните потоци.