Фиктивна продажба

Фиктивната продажба е сделка, при която дадена компания продава активи на трети страни, контролирани от акционерите, на цени, доста по-ниски от пазарните стойности на активите. След като тези активи бъдат лишени от компанията, предприятието влиза в несъстоятелност, оставяйки малко стойност за кредиторите да се възстановят. Има няколко начина за кредиторите да се борят срещу фиктивните продажби. Те могат да принудят компанията да се съгласи на договор за заем, така че тя да не може да участва в продажбата на активи без разрешението на заемодателя. Друг вариант е да се изискват лични гаранции за погасяване от собствениците на бизнеса, докато трети вариант е да се вземе гаранционен интерес в активите на компанията и да се усъвършенства запорът. Залогът се присъединява към активите, дори ако те са продадени на трета страна, така че активите все още могат да бъдат конфискувани дори след фиктивна продажба.