Актюерска настояща стойност

Актюерска настояща стойност е настоящата стойност на плащанията, които предприятието очаква да изплати, съгласно план за пенсионно осигуряване, на своите съществуващи и предишни служители за вече предоставени услуги. Това е част от информацията, използвана за начисляване на обезщетения в счетоводните регистри.