Проверете таксите за печат

Таксите за отпечатване на чекове са таксата, наложена от банка, когато титуляр на сметка поръча допълнителен чек Таксата обикновено се начислява през банковата сметка на титуляра на сметката и се появява в месечното банково извлечение като приспадане. Титулярят на сметката начислява тази сума за разходи, както е направен.